Spis telefonów - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu


Spis telefonów

BEZPŁATNA INFOLINIA  0800 113 122
 
Referat Ewidencji, Informacji i Świadczeń (wejście E)
 opis nr pokoju nr telefonu 
Kierownik Referatu 9 52 3592 417
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy 4 52 3592 462
52 3592 463
52 3592 457
52 3592 493
52 3592 495
Dodatki aktywizacyjne, potrącenia komornicze   8 52 3592 414
Stanowisko ds. osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych 10 52 3592 419
Stanowisko ds. osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych 13 52 3592 465
Wprowadzanie danych osób bezrobotnych i poszukujących pracy 14 52 3592 428
Referat Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń (budynek główny III piętro)
 opis nr pokoju nr telefonu 
Kierownik Referatu 330 52 3592 452
Klub pracy, doradcy zawodowi 319 52 3592 442
227 52 3592 449
Rekrutacja na szkolenia, studia podyplomowe, Krajowy Fundusz Szkoleniowy 320 52 3592 443
Świadczenia stażowe 325 52 3592 436
Świadczenia szkoleniowe, finansowanie studiów podyplomowych, stypendia dla kontynuujących naukę, zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania 326 52 3592 456
Staże, bony stażowe 333 52 3592 423
52 3592 489
Obsługa szkoleń, bony szkoleniowe 334 52 3592 445
Referat Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego (budynek główny III piętro)
 opis nr pokoju nr telefonu 
Kierownik Referatu 329 52 3592 455
Doradcy klienta:    
Stanowisko 1 - obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na: R, Ś, Ż, Wie, Wik, Wy 301 52 3592 446
Stanowisko 2 - obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na: Ka – Ką, O, Woź, Wł, Y
Stanowisko 3 - obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na: B (z wyłączeniem Bu, Br), Na 340 52 3592 429
Stanowisko 4  - obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na: C (z wyłączeniem Ch, Cz), D (z wyłączeniem Do), J (z wyłączeniem Ja), Ni  52 3592 487
Stanowisko 5 - obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na: A, Bu, Lo, Z, Nowac 339 52 3592 439
Stanowisko 6 - obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na: G (z wyłączeniem Ga), N (pozostałe)  52 3592 440
Stanowisko 7 - obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na: K (z wyłączeniem Ka – Ką, Ko, Kr), Mic  338 52 3592 441
Stanowisko 8 - obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na: Ch, Cz, Do, Ja, Mie – Mię, Mik 52 3592 447
Stanowisko 9 - obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na: P (z wyłączeniem Pi), We 337 52 3592 433
Stanowisko 10 - obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na: F, Ga, H, Ł, Nowak
Stanowisko 11 - obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na: S (z wyłączeniem Sa, Se, So, Sz), Mu, Wit  336 52 3592 411
Stanowisko 12 - obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na: I, Lu, Sa, Se, So, Sz, Mi (pozostałe)  52 3592 486
Stanowisko 13 - obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na: Ć, E, M (z wyłączeniem Mi, Mu), Wiś  316 52 3592 410
Stanowisko 14 - obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na: Ko, Kr, Woj
Stanowisko 15 - obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na: Br, T, U, Wa, Wr, Wi (pozostałe)  317 52 3592 461
Stanowisko 16 - obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na: L (z wyłączeniem Lo, Lu), Pi, W (pozostałe) 
Doradcy klienta - pośrednictwo zewnętrzne  318 52 3592 426
Zatrudnianie cudzoziemców 335 52 3592 454
Przyjmowanie ofert pracy, organizacja giełd pracy 335 52 3592 427
Kontrola aktywnych form 329 52 3592 444
Referat Instrumentów Rynku Pracy (budynek główny III piętro)
 opis nr pokoju nr telefonu 
Kierownik Referatu 330 52 3592 430
Roboty publiczne, prace społecznie użyteczne 321 52 3592 432
Prace interwencyjne 322 52 3592 459
Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia 322 52 3592 498
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 331 52 3592 469
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 332 52 3592 464
Referat Organizacyjno-Administracyjny (budynek główny parter i II piętro)
 opis nr pokoju nr telefonu 
Kierownik Referatu 203 52 3592 418
Archiwum 26 52 3592 413
Windykacje, bony na zasiedlenie 209 52 3592 453
Kancelaria 204 52 3592 407
Sekretariat 211 52 3592 458
Stanowisko ds. programów rynku pracy 202 52 3592 460
52 3592 415
Samodzielne stanowiska (budynek główny II piętro)
 opis nr pokoju nr telefonu 
Zamówienia publiczne 203 52 3592 496
Stanowisko ds. BHP
Stanowisko ds. informatyki i statystyki 213 52 3592 420
Inspektor ochrony danych, obsługa programu Płatnik 228 52 3592 416

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę