Spis telefonów - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu


Spis telefonów

BEZPŁATNA INFOLINIA  0800 113 122
 
Referat Ewidencji, Informacji i Świadczeń (wejście E)
 opis nr pokoju nr telefonu 
Kierownik Referatu 9 52 3592 417
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy 4 52 3592 462
52 3592 463
52 3592 457
52 3592 493
52 3592 495
Dodatki aktywizacyjne, potrącenia komornicze   8 52 3592 414
Stanowisko ds. osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych 10 52 3592 419
Stanowisko ds. osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych 13 52 3592 465
Rejestracja osób bezrobotnych i wydawanie decyzji 14 52 3592 413
Referat Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń (budynek główny III piętro)
 opis nr pokoju nr telefonu 
Kierownik Referatu 330 52 3592 452
     
Doradca zawodowy, KLUB PRACY 338-340 52 3592 449
Rekrutacja na szkolenia, studia podyplomowe, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, prace społecznie użyteczne 327 52 3592 443
Świadczenia stażowe 325 52 3592 436
Świadczenia szkoleniowe, finansowanie studiów podyplomowych, stypendia dla kontynuujących naukę, zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania 325 52 3592 456
Staże, bony stażowe 333 52 3592 423
52 3592 489
Obsługa szkoleń, bony szkoleniowe, prace społecznie użyteczne 328 52 3592 445
Referat Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego (budynek główny III piętro)
 opis nr pokoju nr telefonu 
Kierownik Referatu 329 52 3592 455
Doradcy klienta:    
Obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na:
A, B, C, Ć, E, F
318 52 3592 429
Obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na:
D, G, H, I, O
319 52 3592 439
Obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na:
K
320 52 3592 447
Obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na:
M, P
337 52 3592 433
Obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na:
R, S, U
336 52 3592 411
Obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na:
J, L, Ł, N, Ś
316 52 3592 410
Obsługa osób bezrobotnych, których nazwiska rozpoczynają się na:
T, V, W, X, Y, Z, Ż, Ź
317 52 3592 461
     
Zatrudnianie cudzoziemców 335 52 3592 454
Przyjmowanie ofert pracy, organizacja giełd pracy 335 52 3592 427
     
Referat Instrumentów Rynku Pracy (budynek główny III piętro)
 opis nr pokoju nr telefonu 
Kierownik Referatu 330 52 3592 430
Roboty publiczne 321 52 3592 432
Prace interwencyjne 322 52 3592 498
     
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 331 52 3592 469
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 332 52 3592 464
Referat Organizacyjno-Administracyjny (budynek główny parter i II piętro)
 opis nr pokoju nr telefonu 
Kierownik Referatu 203 52 3592 418
Archiwum 334 52 3592 481
Windykacje, bony na zasiedlenie 209 52 3592 453
Kancelaria 204 52 3592 407
Sekretariat 211 52 3592 458
Stanowisko ds. programów rynku pracy 326 52 3592 460
52 3592 415
Samodzielne stanowiska (budynek główny II piętro)
 opis nr pokoju nr telefonu 
Kadry 202 52 3592 421
Płace 202 52 3592 421
Zamówienia publiczne 203 52 3592 496
Stanowisko ds. BHP
Stanowisko ds. informatyki i statystyki 213 52 3592 420
Inspektor ochrony danych, obsługa programu Płatnik 201 52 3592 416

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę