Adresy komórek organizacyjnych - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu


Adresy komórek organizacyjnych

Informacja dotycząca poczty elektronicznej.


Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).


Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi,
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.


Adres strony

https://inowroclaw.praca.gov.pl
http://bip.pupinowroclaw.pl/


Adres główny poczty elektronicznej

kancelaria@pupinowroclaw.pl
toin@praca.gov.pl

Adresy komórek organizacyjnych
dyrekcja@pupinowroclaw.pl
prace.interwencyjne@pupinowroclaw.pl
roboty.publiczne@pupinowroclaw.pl
staze@pupinowroclaw.pl
przygotowanie.zawodowe@pupinowroclaw.pl
wlasna.dzialalnosc@pupinowroclaw.pl
szkolenia@pupinowroclaw.pl
posrednictwo.pracy@pupinowroclaw.pl
doradztwo.zawodowe@pupinowroclaw.pl
rejestracja.bezrobotnych@pupinowroclaw.pl
ksiegowosc@pupinowroclaw.pl
archiwum@pupinowroclaw.pl
przetargi@pupinowroclaw.pl
informatyk@pupinowroclaw.pl

Dane kontaktowe IOD:  Renata Kierstan  iod@pupinowroclaw.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę