Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Projekt pt. "Aktywna Mama, aktywny Tata"   Oś priorytetowa: 8 Aktywni na rynku pracy Działanie: 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie:...

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłasza otwarty nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Wsparcie...

PUP w Inowrocławiu zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu do wnioskowania o przyznanie bonu na zasiedlenie. ...

PUP w Inowrocławiu od 16 stycznia 2019 r. ogłasza otwarty nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. W 2019 r. PUP w Inowrocławiu planuje objąć...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę