Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu


Nagłówek

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt pt. "Aktywna Mama, aktywny Tata"   Oś priorytetowa: 8 Aktywni na rynku pracy Działanie: 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie:...

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłasza otwarty nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wsparcie skierowane jest do osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłasza otwarty nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wsparcie skierowane jest do osób...

PUP w Inowrocławiu zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu do wnioskowania o przyznanie bonu na zasiedlenie. ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę