Zatrudnianie cudzoziemców PUP Inowrocław - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu


Zatrudnianie cudzoziemców PUP Inowrocław

 • Wnioski elektroniczne

  Zależy ci na czasie? Biorąc pod uwagę konieczność usprawnienia obsługi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wpis oświadczenia do ewidencji lub uzyskania zezwolenia na pracę sezonową, przyjmowane są wnioski składane i generowane za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Wnioski składane elektronicznie, powinny być...

 • Zatrudnianie cudzoziemców - opłaty

  1. OPŁATA ZA WPIS DO EWIDENCJI OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI Złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń podlega opłacie w wysokości 30 zł . Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest zobowiązany...

 • Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę

  Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, należy złożyć nie później niż ostatniego dnia ważności posiadanego już zezwolenia.   Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o...

 • Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pracę sezonową

    Zezwolenia na pracę sezonową   Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem,...

 • Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

    Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę