Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt pn. „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej" realizowany jest przez PUP w Inowrocławiu w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą Pro Europa z Torunia (Lider projektu) i PUP w Nakle n. Notecią (Partner projektu). Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej Projekt przygotowany w ramach Programu Operacyjnego...

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności...

Przedsięwzięcie Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego jest projektem partnerskim realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w partnerstwie ze wszystkimi 20 powiatowymi urzędami pracy w województwie kujawsko-pomorskim.     Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę