Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu


Projekt pn. „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej" realizowany jest przez PUP w Inowrocławiu w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą Pro Europa z Torunia (Lider projektu) i PUP w Nakle n. Notecią (Partner projektu). Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej Projekt przygotowany w ramach Programu Operacyjnego...

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności...

Przedsięwzięcie Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego jest projektem partnerskim realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w partnerstwie ze wszystkimi 20 powiatowymi urzędami pracy w województwie kujawsko-pomorskim.     Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty i Programy PUP w Inowrocławiu

8,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu

ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław

tel. 52 359 24 00
fax 52 359 24 07

e-mail: toin@praca.gov.pl
www: http://pupinowroclaw.pl/

NIP 556-11-09-406
REGON 090122138 

bezpłatna infolinia: 800 113 122

Urząd czynny od godz. 7.00 do 15.00 
Obsługa interesantów od godz. 7.30
W sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje we wtorki do godz. 15.00
Dyżur pracownika kancelarii w każdy wtorek do godziny 16.00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę